Prezentul document «Politica de confidențialitate» (denumit în continuare «Politica») reprezintă regulile privind utilizarea site-ului https://psauto.md/ro/ (denumită în continuare Operatorul) a informațiilor personale ale utilizatorului, pe care Operatorul, inclusiv toate persoanele asociate cu Operatorul, le pot obține despre utilizator în timpul utilizării oricăruia dintre site-urile, serviciile, aplicațiile, programele, produsele sau serviciile Operatorului (denumit în continuare Site-ul) și în timpul executării de către Operator a oricăror acorduri și contracte cu utilizatorul. Acordul utilizatorului cu Politica, exprimat de acesta în cadrul relațiilor cu oricare dintre persoanele enumerate, se aplică tuturor celorlalte persoane enumerate.

Utilizarea Site-ului implică acceptul necondiționat al utilizatorului cu privire la această Politică și condițiile de prelucrare a informațiilor sale personale menționate în aceasta; în cazul în care utilizatorul nu este de acord cu aceste condiții, acesta trebuie să se abțină de la utilizarea Site-ului.
1. Informațiile cu caracter personal ale utilizatorilor prelucrate de Site
1.1. În această Politică, informațiile cu caracter personal sunt definite astfel:
1.1.1. Informațiile furnizate de către utilizator în mod voluntar în momentul înregistrării (creării unui cont) sau în timpul utilizării Site-ului, inclusiv datele personale ale utilizatorului. Informațiile obligatorii de furnizat de către Site sunt marcate în mod special. Alte informații sunt furnizate la discreția utilizatorului;
1.1.2. Datele care sunt transmise automat către Site în timpul utilizării acestuia prin intermediul software-ului instalat pe dispozitivul utilizatorului, inclusiv adresa IP, datele fișierelor cookie, informații despre browser-ul utilizatorului (sau alte programe utilizate pentru accesarea Site-ului), caracteristicile tehnice ale echipamentului și software-ului utilizat de utilizator, data și ora accesului la Site, adresele paginilor solicitate și alte informații similare;
1.1.3. Alte informații despre utilizator care sunt prelucrate conform condițiilor de utilizare ale Site-ului.
1.2. Această Politică se aplică numai informațiilor prelucrate în timpul utilizării Site-ului. Site-ul nu controlează și nu este responsabil pentru prelucrarea informațiilor de către site-urile terțe accesibile prin link-uri disponibile pe Site.
1.3. Site-ul nu verifică veridicitatea informațiilor cu caracter personal furnizate de către utilizator.
2. Scopurile prelucrării informațiilor cu caracter personal ale utilizatorilor
2.1. Site-ul colectează și stochează doar informațiile cu caracter personal necesare furnizării serviciilor sau executării acordurilor și contractelor cu utilizatorul, cu excepția cazurilor în care legea prevede stocarea obligatorie a informațiilor cu caracter personal pentru anumite perioade prevăzute de lege.
2.2. Site-ul prelucrează informațiile cu caracter personal ale utilizatorului în următoarele scopuri:
2.2.1. Identificarea părții în cadrul serviciilor, acordurilor și contractelor cu Site-ul;
2.2.2. Furnizarea de servicii și produse personalizate utilizatorului, precum și executarea acordurilor și contractelor;
2.2.3. Transmiterea de notificări, solicitări și informații referitoare la utilizarea Site-ului, executarea acordurilor și contractelor, precum și prelucrarea cererilor și solicitărilor din partea utilizatorului;
2.2.4. Îmbunătățirea calității funcționării Site-ului, a ușurinței de utilizare pentru utilizator, dezvoltarea de noi servicii și produse;
2.2.5. Targetarea materialelor publicitare;
2.2.6. Realizarea de studii statistice și alte cercetări pe baza datelor anonimizate.
3. Condiții privind prelucrarea informațiilor cu caracter personal ale utilizatorilor și transferul acestora către terțe părți
3.1. Informațiile cu caracter personal ale utilizatorului sunt păstrate confidențial, cu excepția cazurilor în care utilizatorul furnizează voluntar informații despre sine în scopul accesului public al acestora la un cerc nelimitat de persoane.
3.2. Site-ul poate transfera informațiile cu caracter personal ale utilizatorului către terțe părți în următoarele situații:
3.2.1. Utilizatorul a dat consimțământul pentru astfel de acțiuni;
3.2.2. Transferul este necesar pentru utilizarea de către utilizator a unui serviciu specific sau pentru executarea unui acord sau contract specific cu utilizatorul;
3.2.3. Transferul este necesar pentru funcționarea și operabilitatea Site-ului în sine;
3.2.4. Transferul este prevăzut de legislație în conformitate cu procedura stabilită de lege;
3.2.5. Transferul are loc în cadrul vânzării sau altei transferări a afacerii (în întregime sau parțial), în acest caz, toate obligațiile privind respectarea condițiilor acestei Politici vor fi transferate către cumpărător în ceea ce privește informațiile cu caracter personal obținute de acesta;
3.2.6. În scopul protejării drepturilor și intereselor legale ale Site-ului sau ale terților în situațiile în care utilizatorul încalcă Acordul de utilizator al Site-ului, această Politică sau documentele care conțin condițiile de utilizare a serviciilor specifice;
3.2.7. Ca rezultat al prelucrării informațiilor cu caracter personal ale utilizatorului prin anonimizare, se obțin date statistice anonimizate care sunt transferate unei terțe părți pentru desfășurarea de cercetări, efectuarea de lucrări sau furnizarea de servicii la cererea Site-ului.
4. Modificarea și ștergerea informațiilor cu caracter personal. Obligația de păstrare a datelor
4.1. Utilizatorul poate modifica (actualiza, completa) în orice moment informațiile cu caracter personal furnizate de el sau o parte a acestora, contactând Site-ul prin informațiile de contact din secțiunea «Contacte».
4.2. Drepturile prevăzute la secțiunea 4.1 a acestei Politici pot fi restricționate în conformitate cu cerințele legislative. De exemplu, astfel de restricții pot include obligația Site-ului de a păstra informațiile modificate sau șterse de către utilizator pe o perioadă stabilită de legislație și de a furniza aceste informații în conformitate cu procedura stabilită de lege către o autoritate guvernamentală.
5. Prelucrarea informațiilor cu caracter personal utilizând fișiere cookie și contoare
5.1. Fișierele cookie transferate de Site echipamentului utilizatorului și de echipamentul utilizatorului Site-ului pot fi utilizate de Site pentru a furniza utilizatorului servicii personalizate, pentru a direcționa publicitatea afișată utilizatorului, în scopuri statistice și de cercetare, precum și pentru îmbunătățirea Site-ului.
5.2. Utilizatorul conștientizează că echipamentul și software-ul utilizate de acesta pentru a vizita site-uri pe internet pot avea funcția de a interzice operațiunile cu fișiere cookie (pentru orice site-uri sau pentru anumite site-uri) și de a șterge fișierele cookie obținute anterior.
5.3. Yandex poate stabili că furnizarea unui anumit serviciu sau a unei anumite funcționalități este posibilă doar dacă utilizatorul permite primirea și utilizarea fișierelor cookie.
5.4. Structura fișierului cookie, conținutul său și parametrii tehnici sunt determinați de Site și pot fi modificați fără notificare prealabilă a utilizatorului.
5.5. Contoarele plasate de Site pot fi utilizate pentru analizarea fișierelor cookie ale utilizatorului, colectarea și prelucrarea informațiilor statistice privind utilizarea Site-ului, precum și pentru asigurarea funcționării generale a Site-ului sau a anumitor funcționalități specifice. Parametrii tehnici ai contoarelor sunt determinați de Site și pot fi modificați fără notificare prealabilă a utilizatorului.
6. Protecția informațiilor cu caracter personal ale utilizatorului
6.1. Site-ul întreprinde măsuri organizaționale și tehnice necesare și adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal ale utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, distrugerii, modificării, blocării, copierii, distribuției și altor acțiuni ilegale ale terților asupra acestora.
7. Modificarea Politicii de confidențialitate
7.1. Site-ul are dreptul de a efectua modificări în prezenta Politică de confidențialitate. Data ultimei actualizări este indicată în versiunea curentă. Noua versiune a Politicii intră în vigoare de la data publicării acesteia, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii prevede altfel.
8. Contacte și întrebări privind datele cu caracter personal
8.1. Utilizatorul are dreptul să adreseze site-ului propuneri, întrebări, solicitări și alte cereri referitoare la prezenta Politică și utilizarea datelor cu caracter personal prin următoarele mijloace: - la adresa de e-mail: [email protected]